We are always looking for people with strength to join our pioneering team in Hanoi.
We are young studio but offer a dynamic workplace that encourages innovation and collaboration, with a variety of roles.

Our mission is creating "the best of environment and culture". We believe that the best mix of environment and culture will bring greater happiness for individuals. Our target of design is not only architectural space but everywhere around us.
We exercise a sustainable approach to architecture and engineering with passion for design that we all share.

Welcome to joining our team for endeavor of creation !

Please contact and send your CV to the following information
︎ admin@niwa-a.com  
☎ (+84) 24 730 23232

2019 RECRUITMENT


DEC 2019 - ARCHITECTS RECRUITMENTMAY 2019 - GRAPHIC DESIGNER RECRUITMENT
Requirements: 
Good skills and experience of any graphic design

Works & Benefits: 
 • Architectural signage to part of furniture design
 • Visualizing and creating graphics including illustrations, logos, layouts and photos
 • Shape the visual aspects of architecture projects, websites, books, magazines, product packaging, exhibitions and more.

FEB. 2019 - ARCHITECT RECRUITMENTWe are recruiting architects who will join our creative process of design !!!

With the working environment is dynamic and creative,We are looking forward to working with some architects who are creative and unique to join our team to develop architecture together.

Job description
 • Development concept and project detail
 • Working with client and sub-contractor

Minimum Requirements
 • Uniqueness (ex. skills, knowledge, hobbies, personality etc) which brings new things for NIWAA team
 • Strong aiming to show creativeness in design
 • Vietnamese native

Advantages for consideration
 • University graduate
 • More than 3 years of architectural experience
 • Proficient in design tools (ex.REVIT, Autocad, 3Dmax, photoshop, rhino, etc.)
 • English and other language skills
 • A creative portfolio
Văn phòng  cần tuyển dụng kiến trúc sư tham gia vào quá trình thiết kế làm việc sáng tạo của chúng tôi !!!

Với môi trường làm việc năng động và sáng tạo,chúng tôi mong muốn sẽ được làm việc với các kiến trúc sư có tư duy sáng tạo và có tính độc đáo để cùng phát triển kiến trúc.


Mô tả công việc
 • Triển khai ý tưởng và chi tiết của dự án .
 • Phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu để hoàn thành dự án.

Yêu cầu
 • Có tính độc đáo, khác biệt trong các kỹ năng, sở thích, tính cách .... hay những điều mới mẻ có thể đem đến cho NIWAA
 • Mong muốn được thể hiện và tạo ra sự sáng tạo trong thiết kế
 • Quốc tịch Việt Nam

Các lợi thế khác
 • Tốt nghiệp đại học
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kiến trúc
 • Đặc biệt sử dụng thành thạo phần mềm REVIT và các phần mềm khác: Autocad, 3Dmax, photoshop, rhino...
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Ưu tiên ứng viên có sự sáng tạo trong portfolio


2018 RECRUITMENT


Vietnamese Interns
Good skill of model making
Gain more practical experience in a professionally English-speaking working environment
Valuable & helpful time of making models


International Interns
Prefarably more than three-month working plan
Get architectural practices in tropical climate countries as well as in global