We are always looking for people with strength to join our pioneering team in Hanoi.
We are young studio but offer a dynamic workplace that encourages innovation and collaboration, with a variety of roles.

Our mission is creating "the best of environment and culture". We believe that the best mix of environment and culture will bring greater happiness for individuals. Our target of design is not only architectural space but everywhere around us.
We exercise a sustainable approach to architecture and engineering with passion for design that we all share.

Welcome to joining our team for endeavor of creation !

Please contact and send your CV to the following information
︎ admin@niwa-a.com  
☎ (+84) 24 730 23232
︎2021

RECRUITMENT

Feb, 2021 -

ARCHITECTS RECRUITMENT


Takashi Niwa Architects is looking for New Members.
Work location: Hanoi, Vietnam

1. INTERIOR DESIGNER: (01 member)

Work under supervision of Team Leader, Project Manager & Director

Job description:

   • Undertake design project from concept to completion
   • Set costs and project fees according to budget
   • Research and decide on materials and products sourcing
   • Supervise work progress
   • Work closely with architects and constructors
   • Research and update new practice & design trend
   • Other works as assigned to support & develop the company
Requirements:
   • Experience with 2-3 projects in construction supervision2. JUNIOR ARCHITECT: (2 - 3 members)

Work under supervision of Team Leader, Project Manager & Director

Job description:

   • Participate in the development of design concept, design detail documents
   • Create building designs and highly detailed drawings both by hand and by using specialist computer-aided design (Revit) applications
   • Play a part in project and team management
   • Write & present reports, proposals, applications
   • Prepare presentation & drawing sets and otherwise assist in presentations both internally and externally
   • Work closely with a team of other professionals such as service engineers, construction partners, suppliers
   • Participate regularly at building sites
   • Research information to update to create best output
   • Other works as assigned to support & develop the company
Requirements:
   • 1-2 years experience
   • Motivated character

📧 Interested applicants please email your Portfolio to admin@niwa-a.com

Thank you.
1. THIẾT KẾ NỘI THẤT: (01 người)

Làm việc dưới sự giám sát của Trưởng nhóm, Quản lý dự án & Giám đốc

Mô tả công việc:

   • Đảm nhận thiết kế dự án từ ý tưởng cho đến hoàn thiện
   • Đưa ra bản dự trù sơ bộ chi phí theo thiết kế phù hợp với ngân sách của dự án
   • Nghiên cứu và quyết định các loại vật liệu và sản phẩm sử dụng trong công trình
   • Theo dõi tiến độ công việc
   • Làm việc chặt chẽ với các kiến trúc sư và nhà thầu
   • Nghiên cứu và cập nhật các ứng dụng & xu hướng thiết kế mới
   • Các công việc khác nhằm hỗ trợ & phát triển công ty
Yêu cầu công việc:
   • Có kinh nghiệm từ 2-3 dự án trong lĩnh vực giám sát thi công nội thất

2. KIẾN TRÚC SƯ: (2 - 3 người)

Làm việc dưới sự giám sát của Trưởng nhóm, Quản lý dự án & Giám đốc

Mô tả công việc:

   • Tham gia quá trình triển khai hồ sơ thiết kế ý tưởng và thiết kế chi tiết
   • Triển khai các bản vẽ chi tiết, các thiết kế bằng vẽ tay và sử dụng ứng dụng thiết kế chuyên dụng trên máy tính (Revit)
   • Tham gia vào việc quản lý của nhóm và dự án
   • Viết báo các các đề xuất và tài liệu nghiên cứu
   • Chuẩn bị các bài thuyết trình, hồi sơ bản vẽ và các tài liệu khác để sử dụng nội bộ hoặc gửi ra bên ngoài
   • Làm việc chặt chẽ với nhóm các chuyên gia khác như các kỹ sư, đối tác nhà thầu và các nhà cung cấp
   • Thường xuyên tham gia  công trình thực tế
   • Nghiên cứu và cập nhật thông tin để tạo ra sản phẩm thiết kế tốt nhất
   • Các công việc khác nhằm hỗ trợ & phát triển công ty
Yêu cầu công việc:
   • Có từ 1-2 năm kinh nghiệm
   • Có tinh thần học hỏi cao

📧 Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Portfolio của mình đến địa chỉ mail  admin@niwa-a.com

Thank you.